Arkitektur

Svensk arkitektur

Den svenska arkitekturen är ett kulturellt fenomen och mycket inom den har hämtats från utländsk arkitektur, speciellt med influenser från 1600- till 1700-talet och under 1900-talet hämtade många svenska arkitekter sin inspiration från USA eller Europa.  Trender från utlandet har således alltid varit en del inom svenska byggnader och formationer, där den sedan har blivit anpassad till svensk tradition. Många stora epoker och trender anpassades, t.ex modernismen blev i Sverige istället klassad som funktionalismen, eller neoklassicism som i Sverige kallas …

Read MoreSvensk arkitektur

Romersk arkitektur

Det Romerska riket utgick från Rom och dominerade många delar av Europa och Medelhavet mellan 800 år före Kristus, till 500 år efter Kristus. Idag är den romerska kulturen den mest välkända och populäraste arkitekturstilen i historien.  Romerska arkitekter såg till att följa den tradition som hellenistisk och grekisk tid, där strävan var att visa upp ett tydligt urbana karaktärsdrag. Den romerska arkitekturen ses därför som en vidareutveckling av de grekiska idéerna. Romerska riket och dess arkitektur Romersk arkitektur grundades …

Read MoreRomersk arkitektur

Vad gör en arkitekt

En arkitekt arbetar med att rita upp byggnader som ges i uppdrag av en byggherre, men det kan också handla om t.ex. stadsplanering och frågor om kulturarv. De vanligaste yrkena inom arkitektur är inredningsarkitekt, planeringsarkitekt, trädgårdsarkitekt, landskapsarkitekt eller byggnadsarkitekt, som även oftast bara kallas för en arkitekt. För att en arkitekt ska kunna uppnå sina mål, behöver byggnaden eller objektet anpassas från både ett funktionellt och ett konstnärligt uttryck, i enlighet med omgivningen runtom byggnaden. En arkitekt kommer således visa …

Read MoreVad gör en arkitekt

Vad är arkitektur?

Allt bygge som utförs av människan anses vara arkitektur, tillsammans med lära av formgivningen inom just byggnader. Arkitektur är dock ett ämnesområde som innefattar många delar mellan både vetenskap och konst, där arkitektur omfattar byggnader, städer, möbler, interiörer och landskap. Elias Cornell förklarar att arkitektur handlar om ”En estetisk organisation av praktisk verklighet”, vilket sammanfattar begreppet relativt bra. Arkitektur har funnits i vår värld sedan människan började bygga, men sedan renässansens började det även räknas som konst inom samhället. Arkitektur …

Read MoreVad är arkitektur?

Nyantik – nyklassicistisk arkitektur

Nyklassicismen som även kallas nyantik, är en av de största stilarna inom arkitektur och konst i Nordamerika och i Europa och började från ungefär år 1750, men för arkitekturen spred sig större runt 1760-talet, trots att många tendenser redan fanns runt 1600-talet under barocken. Konsten och arkitekturen dominerade fram till 1880-talet när husbygget exploderade. Nyklassicismen tog sin inspiration från de grekisk-romerska idealen och formerna. Arkitekturen fick mycket inspiration av de fynd som hittades vid Herculaneum och Pompeji. Nyklassicistiska byggnader Det …

Read MoreNyantik – nyklassicistisk arkitektur

Romansk arkitektur

Den romanska stilen fanns inom olika delar i Västeuropa och stilen var aktiv mellan i början av 900-talet till slutet av 1100-talet. Mycket inom romansk konst är kopplad till antika Rom och inom konsten använde de samtidigt även delar från de germanska, armeniska, islamiska och bysantinska element. Under medeltiden ansågs det att arkitektur, skulptur och måleri vara ett enda konstverk i sig och var menad att visa upp kyrkan som betydelsefull och mäktighet till resten av samhället.  Kännetecken inom romansk …

Read MoreRomansk arkitektur

Renässansens arkitektur

Det var efter medeltiden som renässansen började och det sägs att det var då som kulturarvet återuppväcktes. Renässansen utgick från Italien och pågick mellan början av 1400-talet till 1600-talet. Mycket om hur man byggde ändrades under renässansen då arkitekterna började framträda som yrkesmän, med kunskap inom både den praktiska metoden inom arkitektur, men även den teoretiska läran.  Renässansens arkitektur utvecklades efter den gotiska arkitekturen och använde sig av vissa delar från det romerska och grekiska tänkande och dess kultur. Stilen …

Read MoreRenässansens arkitektur

Barock arkitektur

Barocken dominerade Europa mellan 1600-tal och in på 1700-talet. Det sägs att ursprunget av barocken kom från 1500-talets manierism i Italien, Rom specifikt. Det var den romersk-katolska kyrkan som mestadels använde sig av barock arkitektur. Något som försökte fångas under barocken var rörelse och det var även här som den engelska termen “the flying forms” kommer ifrån. Kännetecken inom barock arkitektur är tunga formationer, hög kontrast och byggnaderna har oftast en dramatisk känsla. Under 1700-talet till 1900-talen var barocken ansedd som …

Read MoreBarock arkitektur

Gotisk arkitektur

Gotiken är både en epok och en stil inom historien och arkitekturen som uppstod omkring år 1100 i Frankrike, där den spreds till resten av Europa lite senare runt 1500-talet. Gotisk arkitektur var utgångspunkten och hade störst betydelse på den gotiska stilen och epoken. Andra konstarter grundades sig oftast i kyrkhallarna eller i arkitekturen och de var därför nästan alltid sammankopplade på något sätt. Den gotiska stilen När man pratar om en gotisk stil inom arkitektur, betonas oftast stenstrukturer liknande …

Read MoreGotisk arkitektur

Postmodernism inom arkitektur

Postmodernism handlar om utveckling inom filosofi, arkitektur, konst, design, kultur och teori – allt som antingen kom från eller det som reagerat och skapats från modernism. Det finns ingen konkret definiering på vad postmodernism är, men kollar man från ett kulturellt perspektiv kan man se att det det postmoderna ligger precis efter det moderna.  Dock ligger samtidigt både modern arkitektur och de postmoderna i en parallell linje, allt beror lite på vilka sociala och kulturella sammanhang, områden och tider som …

Read MorePostmodernism inom arkitektur