Vad gör en arkitekt

En arkitekt arbetar med att rita upp byggnader som ges i uppdrag av en byggherre, men det kan också handla om t.ex. stadsplanering och frågor om kulturarv. De vanligaste yrkena inom arkitektur är inredningsarkitekt, planeringsarkitekt, trädgårdsarkitekt, landskapsarkitekt eller byggnadsarkitekt, som även oftast bara kallas för en arkitekt.

För att en arkitekt ska kunna uppnå sina mål, behöver byggnaden eller objektet anpassas från både ett funktionellt och ett konstnärligt uttryck, i enlighet med omgivningen runtom byggnaden. En arkitekt kommer således visa hur bygget kommer se ut, men också hur det ska byggas. Det ska gälla både kundens behov men även estetiska, ekonomiska och hållbara avseenden. 

Olika inriktningar inom arkitektyrket

När det handlar om själva arbetet samarbetar arkitekterna och andra yrken med varandra, för att kunna bygga upp och genomföra bygget. Olika arkitekter gör därför olika saker, men i grund och botten handlar det om att planera och rita byggnader, hus, områden, parker och mycket mer.

T.ex. en byggnadsarkitekt arbetar med att rita upp byggnaderna, men de kan också arbeta med kulturarvsfrågor, stadsplanering eller på ett fastighetsföretag. En landskapsarkitekt arbetar med miljöer utomhus, som parker, torg och andra offentliga områden. En planeringsarkitekt arbetar med att planera nya områden, städer och regioner. Både de som redan finns och helt nya som ska byggas. En inredningsarkitektur utformar och ritar rum, både lösa och fasta inredningar.

Utbilda dig som arkitekt 

Det finns många olika arkitektutbildningar idag, men de saker som du lär dig oavsett vilken inriktning du väljer, är att du ska bli utbildad om att kunna formulera idéer, så att du har möjlighet att beskriva en föreställd verklighet av den fysiska miljön som redan finns. Under utbildningen kommer du även lära dig och öva på att rita, skissa och skapa tredimensionella ritningar både digitalt och för hand. När man arbetar som arkitekt använder man sig av verktyg som till exempel 2D och 3D modellering, modellbyggande, planeringsritningar och skissande. 

För att du ska få kalla dig arkitekt i Sverige idag, måste du ha en akademisk examen i just arkitektur, inredningsarkitektur, fysisk planering, landskapsarkitektur. Det är också tillåtet att använda titeln om man är autodidakt (T.ex Le Corbusier).

Så blir du arkitekt

Vill du arbeta som en arkitekt kommer du i Sverige behöva ansöka om en utbildning på universitetet eller högskola. Det är arkitektprogrammet och för att kunna utbilda sig inom detta krävs det att du har vissa kriterier. Det som behövs är antingen:

  • Grundläggande behörighet, Naturkunskap B, Matematik C och Samhällskunskap A
  • Eller Matematik 3B/3C, Samhällskunskap 1B/1A1+1A2. Naturkunskap B/2 kan även ersättas av Fysik A, Fysik 1A/1BA+1B2, eller Kemi A, Kemi 1.

Kunder som anställer en arkitekt kan vara allt från verksamheter som behöver kontor eller anläggningar, till offentliga sektorer som myndigheter eller privatpersoner som vill bygga egen villa. Idag finns det inte alls en så stor konkurrens på arbetsmarknaden när det gäller arkitekter, speciellt eftersom det byggs fler bostäder runtom i landet. Det betyder att det alltid kommer finnas en efterfrågan på arkitekter. 

Lämna en kommentar