Jonny Dahlman

Vad gör en arkitekt

En arkitekt arbetar med att rita upp byggnader som ges i uppdrag av en fastighetsägare, men det kan också handla om t.ex stadsplanering och frågor inom kulturarv. De vanligaste yrkena inom arkitektur är inredningsarkitekt, planeringsarkitekt, trädgårdsarkitekt, landskapsarkitekt och byggnadsarkitekt, som även bara kan kallas för arkitekt. För att en arkitekt ska kunna uppnå sina mål, behöver byggnaden eller objektet anpassas från både ett funktionellt och ett konstnärligt uttryck, i enlighet med omgivningen runt om byggnaden. En arkitekt kommer således både …

Read MoreVad gör en arkitekt

Vad är arkitektur?

Allt bygge som utförs av människan anses vara arkitektur, tillsammans med lära av formgivningen inom just byggnader. Arkitektur är dock ett ämnesområde som innefattar många delar mellan både vetenskap och konst, där arkitektur omfattar byggnader, städer, möbler, interiörer och landskap. Elias Cornell förklarar att arkitektur handlar om ”En estetisk organisation av praktisk verklighet”, vilket sammanfattar begreppet relativt bra. Arkitektur har funnits i vår värld sedan människan började bygga, men sedan renässansens blev arkitektur inräknad som till skönkonst. Arkitektur är en …

Read MoreVad är arkitektur?

Nyantik – nyklassicistisk arkitektur

Nyklassicismen som även kallas nyantik, är en av de största stilarna inom arkitektur och konst i Nordamerika och i Europa och började från ungefär år 1750, men för arkitekturen spred sig större runt 1760-talet, trots att många tendenser redan fanns runt 1600-talet under barocken. Konsten och arkitekturen dominerade fram till 1880-talet när husbygget exploderar. Nyklassicismen tog sin inspiration från de grekisk-romerska idealen och formerna. Arkitekturen fick mycket inspiration av de fynd som hittades vid Herculaneum och Pompeji. Nyklassicistiska byggnader Det …

Read MoreNyantik – nyklassicistisk arkitektur

Romansk arkitektur

Den romanska stilen fanns inom olika delar i Västeuropa och stilen var aktiv mellan i början av 900-talet till slutet av 1100-talet. Mycket inom romansk konst är kopplad till antika Rom och inom konsten använde de samtidigt även delar från de germanska, armeniska, islamiska och bysantinska element. Under medeltiden ansågs det att arkitektur, skulptur och måleri vara ett enda konstverk i sig och var menad att visa upp kyrkan som betydelsefull och mäktighet till resten av samhället.  Kännetecken inom romansk …

Read MoreRomansk arkitektur

Romersk arkitektur

Det Romerska riket utgick från Rom och dominerade många delar av Europa och Medelhavet mellan 800 år före Kristus, till 500 år efter Kristus. Idag är den romerska kulturen den mest välkända och populäraste inom historien.  Det sägs att det var två tvillingar som grundade Rom, som hette Remus och Romulus. Fram till år 509 år före Kristus var ett kungadöme, men förändrades sedan till en republik mellan år 44 till 27 år före Kristus. Totalt leddes romarriket av totalt ...

Read MoreRomersk arkitektur

Renässansens arkitektur

Det var efter medeltiden som renässansen började och det sägs att det var då som kulturarvet återuppväcktes. Renässansen utgick från Italien och pågicks mellan början av 1400-talet till 1600-talet. Mycket om hur man byggde ändrades under renässansen då arkitekterna började framträda som yrkesmän, med kunskap inom både den praktiska metoden inom arkitektur, men även den teoretiska läran.  Renässansens arkitektur utvecklade och använde sig av vissa delar från det romerska och grekiska tänkande och dess kultur. Stilen fokuserar mycket på symmetri, …

Read MoreRenässansens arkitektur

Barock arkitektur

Barocken dominerade Europa mellan 1600-tal och in på 1700-talet. Det sägs att ursprunget av barocken kom från 1500-talets manierism i Italien, Rom specifikt. När det gäller konst och arkitektur kännetecknas stilen oftast av dramatisk särprägel tillsammans med en storvulen form. Det var den romersk-katolska kyrkan som mestadels använde sig av en barock arkitektur samtidigt som dess motreformation. Något som försökte fångas under barocken var rörelse och är även här som den engelska termen “the flying forms” kom ifrån.  Under 1700-talet …

Read MoreBarock arkitektur

Gotisk arkitektur

Gotiken är både en epok och en stil inom historien och arkitekturen som uppstod omkring år 1100 i Frankrike, där den spreds till resten av Europa lite senare runt 1500-talet. Gotisk arkitektur var utgångspunkten och hade störst betydelse på den gotiska stilen och epoken. Andra konstarter grundades sig oftast i kyrkhallarna eller i arkitekturen och de var därför nästan alltid sammankopplade på något sätt. Den gotiska stilen När man pratar om en gotisk stil, betonas oftast stenstrukturer liknande skelett, stora …

Read MoreGotisk arkitektur

Postmodernism inom arkitektur

Postmodernism handlar om utveckling inom filosofi, arkitektur, konst, design, kultur och teori – allt som antingen kom från eller det som reagerat och skapats från modernism. Det finns ingen konkret definiering på vad postmodernism är, men kollar man från ett kulturellt perspektiv kan man se att det det postmoderna ligger precis efter det moderna.  Dock ligger samtidigt både det moderna och de postmoderna i en parallell linje, allt beror lite på vilka sociala och kulturella sammanhang, områden och tider som …

Read MorePostmodernism inom arkitektur

Modernism inom arkitektur

Modernismen framträdde under sent 1800-tal och tidigt 1900-talet och är ett begrepp inom arkitektur, litteratur, konst och musik. En enkel beskrivning är att experimentera med olika konstformer efter vår mänskliga upplevelse och hur självmedveten människan är jämfört med normerna av samhället.  Modernismen konfronterade de förhållanden som fanns i den industriella världen och omfattar därför en förändring i det som finns nu och det som komma skall, speciellt kritik mot traditionella konstarter. En helt ny värld inom arkitektur efter världskrigen Efter …

Read MoreModernism inom arkitektur