Vad är arkitektur?

Allt bygge som utförs av människan anses vara arkitektur, tillsammans med lära av formgivningen inom just byggnader. Arkitektur är dock ett ämnesområde som innefattar många delar mellan både vetenskap och konst, där arkitektur omfattar byggnader, städer, möbler, interiörer och landskap.

Elias Cornell förklarar att arkitektur handlar om ”En estetisk organisation av praktisk verklighet”, vilket sammanfattar begreppet relativt bra. Arkitektur har funnits i vår värld sedan människan började bygga, men sedan renässansens började det även räknas som konst inom samhället.

Arkitektur är en del av många aspekter

Arkitektur handlar om utformning och utförande av specifika delar i rum, hela arbeten och dekoration till hela städer och byggnader som hus, skolor, butiker, kyrkor, kontor o.s.v

Att se på dessa delarna (t.ex jämföra stadsbyggnader med inredning) som olika områden är inte helt korrekt, eftersom alla delar är beroende av resterande aspekter. Stadsarkitektur och byggnadsarkitektur är således båda en del inom just arkitektur. Utan byggnaderna hade staden inte funnits, och vise versa.

Olika arkitekturstilar

Kollar vi på olika arkitekturer skiljer sig dem från varandra genom stil och tid. Stilarna skiljer sig med olika formgivningar och utformningar. Därför har varje respektive arkitekturstil olika slag och regler kopplade till sig, för att också särskilja de olika stilarna från varandra. Några historiska stilar inom arkitekturen är t.ex gotisk arkitektur, romersk arkitektur, klassisk arkitektur och barock arkitektur.

Arkitektur idag och framtidens arkitektur

Historiens, modern arkitektur och framtidens arkitektur är en viktig del i vårt samhälle och vår utveckling. Arkitektur är en blandning av både kultur och byggteknik, men det förknippas samtidigt även med politik. Arkitekturen kan nämligen både hjälpa och förhindra oss människor, då vi påverkas av den miljö som vi befinner oss i. Därför är det viktigt att politiken väljer ut rum och offentliga platser från ett medvetet plan, som gynnar befolkningen i bästa mån.

Inom arkitekturen idag, och i framtiden, har vi börjat tänka mer från ett miljöperspektiv. Det kan handla om allt från vilket material som används, till byggnadsprocessen och underhåll efter bygget. En annan aspekt som vi lär fortsätta se i framtiden är att fortsätta bygga på höjden, speciellt i storstäder.

Lämna en kommentar