Modern arkitektur

Modernismen uppkom vid 1920-talet och ideologin dominerades inom stadsplanering och arkitektur under nästan hela 1900-talet. Modern arkitektur är en blandning av olika stilar, som t.ex. high tech-arkitektur, funktionalism och brutalism.

Rörelsen skapades efter första världskriget i Europa, då många ansåg att en ny stil behövdes för att bygga upp en ny värld efter kriget. Den moderna arkitekturen blandades då med det industriella byggandet. På ett internationellt plan började den moderna arkitekturen sprida sig efter andra världskriget och tog då över resterande arkitektur i världen.

Kännetecken på modern arkitektur

Du kan känna igen modern arkitektur genom dess avskalade och enkla geometriska former. Det konstnärliga värdet kommer från konstruktionen och formerna, jämfört med andra arkitekturstilar som fokuserar mer på detaljer och ornament.

Modern arkitektur har tre stycken stora särskiljningar jämfört med andra arkitekturstilar. Byggnaderna behandlas som volymer och inte fasta kroppar, det var tidigare vanligt att begränsa byggets teknik så väggarna bar upp byggnaden, men i modern arkitektur användes de istället för att dela upp rummen.

Konstruktionerna är skapade i betong eller stål, som oftast placeras inom jämna avstånd från varandra. Rummen är även oftast bredare än högre och de fönster som byggs fick samma proportioner. Någon dekoration brukar dessutom inte finnas inom modern arkitektur, då det istället fokuseras på själva formen. Arkitekturen blev istället en dekoration i sig.

Byggnader i modern arkitektur

Några kända byggnader värda att nämna som är byggda i just modern arkitektur är t.ex. Burj Khalifa i Dubai, som även är världens högsta byggnad samt byggnadsverk i nuläget. Det finns även kyrkor idag som är byggda från ett modernt perspektiv, som t.ex. Thorn Crown Chapel som är belägen i Eureka Springs, USA.

Vi kan direkt se dess moderna struktur, där fokus ligger på just de geometriska formerna. De har inte många detaljer eller dekoration, trots det är byggnaden fortfarande ett konstverk i sig. Det blir istället ett helhetsperspektiv på hela byggnaden än att endast fokusera på mindre detaljer eller dekoration.