Svensk arkitektur

Den svenska arkitekturen är ett kulturellt fenomen och mycket inom den har hämtats från utländsk arkitektur, speciellt med influenser från 1600- till 1700-talet och under 1900-talet hämtade många svenska arkitekter sin inspiration från USA eller Europa. 

Trender från utlandet har således alltid varit en del inom svenska byggnader och formationer, där den sedan har blivit anpassad till svensk tradition. Många stora epoker och trender anpassades, t.ex modernismen blev i Sverige istället klassad som funktionalismen, eller neoklassicism som i Sverige kallas svensk gustaviansk stil.

Hur kännetecknas svensk arkitektur?

Det finns inte en direkt definition av svensk arkitektur, då begreppet alltid utvecklas och förändras. Det har skapats byggnader och formationer sedan stenåldern i Sverige, men de hus som byggdes då var oftast i trä och har därmed inte överlevt till idag. En byggnad som är bevarad är från bronsåldern är Kiviksgraven. 

Det är svårt att känneteckna svensk arkitektur eftersom den innehåller olika delar från andra stilar och tider. Vi kan se att svenska arkitekter tagit inspiration från olika delar i världen, för att sedan ändra om och anpassa byggnaden efter eget tycke och smak. 

Idag kan se vi se att t.ex bostadshus och villaområden ser annorlunda ut jämfört med för 10 – 20 år sedan och arkitekturen fortsätter att växa ju mer tiden går. Vid 1980-talet såg vi till exempel hur arkitekter började experimentera med äldre stilar, som t.ex när städer byggdes slutna kvarter, vilket vi inte hade i Sverige sedan 1930-talet. Många arkitekter fokuserade på att använda stadsområdena, för att använda alla ytor så bra som möjligt. 

Svenska arkitekter

Det finns många svenska arkitekter idag, som till exempel Tolark som är designers i Stockholm som hjälper till med både kontor och hem. Några andra av Sveriges största arkitekter i vårt land är även Thomas Sandell, som har ritat många populära byggnader i Sverige, som t.ex Stockholmsbörsen eller Gåshaga brygga. Gert Wingårdh är också ett exempel på en arkitekt i Stockholm, som ritat flygledartornet på Arlanda och har även hjälpt med internationella ritningar på svenska ambassader i USA och Tyskland. 

Vi kunde se en förändring inom marknaden på 1950-talet, då det endast fanns byggherrar som fokuserade på att bygga mindre projekt, vilket sedan ändrades till att fastighetsbranschen tog över och därmed produceringen av fler byggkomplex, vilket också ledde till mer än enformiga hus och mindre fokus på detaljer eller materialval. 

Lämna en kommentar