Nyantik – nyklassicistisk arkitektur

Nyklassicismen som även kallas nyantik, är en av de största stilarna inom arkitektur och konst i Nordamerika och i Europa och började från ungefär år 1750, men för arkitekturen spred sig större runt 1760-talet, trots att många tendenser redan fanns runt 1600-talet under barocken. Konsten och arkitekturen dominerade fram till 1880-talet när husbygget exploderade. Nyklassicismen tog sin inspiration från de grekisk-romerska idealen och formerna. Arkitekturen fick mycket inspiration av de fynd som hittades vid Herculaneum och Pompeji.

Nyklassicistiska byggnader

Det finns vissa kännetecken på nyklassicistiska byggnader, där fasaden är byggd horisontell. Byggnaderna liknar stenhus, men fasaden är oftast detaljerad med listverk runt fönster, entréer och takfoten. Fasaden är dessutom oftast slätputsad. Taken har oftast en 30 graders lutning, som vanligtvis är målad med röd eller svart plåt. Fönsterna är oftast indragna i fasaden och målas oftast brunröda eller mörkare brunare färg, som skapade en härlig variation jämfört med fasaden. Fönsterna är även byggda i en väldigt symmetrisk uppdelning. Dörrarna är oftast målade i samma färg som fönsterna. Många av de byggnader som finns idag, återuppfördes efter förödelsen och du hittar de flesta byggnaderna i Tingvallastaden. Under eran var ofta inredningen i byggnaderna moderna med mörka träslag och tyger. Det släpptes inte in mycket ljus in i lägenheter och bostadsprojekt under nyklassicismen.

Idag har vi byggnader i Göteborg som fortfarande är bevarade från nyklassicismen. Byggnaderna ligger belägna innanför Vallgraven, där många byggnader drabbades av stadsbränderna vi hade i slutet av 1700-talet. Då befolkningen ökade och byggnader var byggda av trä, drabbades många större städer av just bränder. Efter dessa kom byggnadsordningen fram till att de skulle byggas i sten istället, så inga fler bränder drabbade huset.

Carl Wilhelm Carlberg som var stadsarkitekten under tiden, ritade upp många av byggnaderna i just nyklassicistisk stil. Han målade även Domkyrkan, som blev färdig år 1815, som också visar upp ett tydligt tecken på nyklassicism. Vi kan också hitta nyklassicistiska byggnader på Lilla Torget och Södra Hamngatan. Vita huset i Washington är även en av världens kändaste byggnader som har nyklassicistisk arkitektur.

Lämna en kommentar