Romansk arkitektur

Den romanska stilen fanns inom olika delar i Västeuropa och stilen var aktiv mellan i början av 900-talet till slutet av 1100-talet. Mycket inom romansk konst är kopplad till antika Rom och inom konsten använde de samtidigt även delar från de germanska, armeniska, islamiska och bysantinska element. Under medeltiden ansågs det att arkitektur, skulptur och måleri vara ett enda konstverk i sig och var menad att visa upp kyrkan som betydelsefull och mäktighet till resten av samhället. 

Kännetecken inom romansk arkitektur 

Anledningen till varför den romanska arkitekturen har termen romanska, är likheten mellan den romerska arkitekturen. Rundbågar och spetsbågar, kryssvalv, arkader och tunnvalv. Ibland kan till och med stilen kallas rundbågestilen. 

Du känner igen den romanska arkitekturen genom kraftiga och tunga murar. Detta var så att de kunde hålla upp trycket från valven. Kollar man på dörrar och fönster var öppningarna oftast små så inte väggarna påverkades. Man kan säga att den romanska arkitekturen var tvärtemot den gotiska arkitekturen. I Sverige kan vi se Lunds domkyrka, som är ett bra exempel på byggnader inom den romanska epoken. När man tittar på de större kyrkorna, var de oftast formade som en basilika med torn och tvärskepp. 

En annan stor kännedom inom romansk arkitektur är speciellt kyrkans arkitektur. Den katolska kyrkan hade mycket makt under dessa tider. Den största kännedomen inom arkitekturen är runda bågar, som man ofta såg på byggnader och den romanska arkitekturen syntes mycket i Frankrike, Norra Italien och Rhenländerna i Tyskland, där byggnader oftast innehåller mycket tunga och kraftiga murar. 

Romanska byggnader 

Basilika kyrkan Nossa Senhora da Conceição Aparecida har plats för totalt 45.000 personer och är belägen i Aparecida i Brasilien. Den byggdes år 1955 och är hela 12 000 kvadratmeter stor, 183 meter i bredd och 188 meter i längd, spiran når hela 102 meter upp i himlen. Katedralen i Strasbourg är romersk-katolsk och var världens högsta byggnad mellan år 1647 och 1874.

De flesta katedraler som finns kvar i världen idag är belägna i Frankrike, där de idag är utspridda runtom i landet. I Sverige hittar du de flesta romanska arkitekturerna i Västergötland. 

Lämna en kommentar