Arkitektur

Gotisk arkitektur

Gotiken är både en epok och en stil inom historien och arkitekturen som uppstod omkring år 1100 i Frankrike, där den spreds till resten av Europa lite senare runt 1500-talet. Gotisk arkitektur var utgångspunkten och hade störst betydelse på den gotiska stilen och epoken. Andra konstarter grundades sig oftast i kyrkhallarna eller i arkitekturen och de var därför nästan alltid sammankopplade på något sätt. Den gotiska stilen När man pratar om en gotisk stil inom arkitektur, betonas oftast stenstrukturer liknande …

Read MoreGotisk arkitektur

Postmodernism inom arkitektur

Postmodernism handlar om utveckling inom filosofi, arkitektur, konst, design, kultur och teori – allt som antingen kom från eller det som reagerat och skapats från modernism. Det finns ingen konkret definiering på vad postmodernism är, men kollar man från ett kulturellt perspektiv kan man se att det det postmoderna ligger precis efter det moderna.  Dock ligger samtidigt både modern arkitektur och de postmoderna i en parallell linje, allt beror lite på vilka sociala och kulturella sammanhang, områden och tider som …

Read MorePostmodernism inom arkitektur

Modern arkitektur

Modernismen uppkom vid 1920-talet och ideologin dominerades inom stadsplanering och arkitektur under nästan hela 1900-talet. Modern arkitektur är en blandning av olika stilar, som t.ex. high tech-arkitektur, funktionalism och brutalism. Rörelsen skapades efter första världskriget i Europa, då många ansåg att en ny stil behövdes för att bygga upp en ny värld efter kriget. Den moderna arkitekturen blandades då med det industriella byggandet. På ett internationellt plan började den moderna arkitekturen sprida sig efter andra världskriget och tog då över …

Read MoreModern arkitektur