Postmodernism inom arkitektur

Postmodernism handlar om utveckling inom filosofi, arkitektur, konst, design, kultur och teori – allt som antingen kom från eller det som reagerat och skapats från modernism. Det finns ingen konkret definiering på vad postmodernism är, men kollar man från ett kulturellt perspektiv kan man se att det det postmoderna ligger precis efter det moderna. 

Dock ligger samtidigt både modern arkitektur och de postmoderna i en parallell linje, allt beror lite på vilka sociala och kulturella sammanhang, områden och tider som det handlar om. Tittar vi på Sverige kan vi absolut se att postmodernismen har tagit inspiration från modernismen och det handlar oftast om en blandning eller en utgångspunkt från modernismen.

Postmodern arkitektur 

Det var under 1970-talet som postmodernism börjades användas inom arkitekturen. De tre största och populäraste arkitekterna inom postmodernismen i Europa är Aldo Rossi, James Stirling och Ricardo Bofill. Tar vi ett besök till Versaille kan vi där hitta Ricardo Bofill bostadsprojekt vid namn “Les Arcades du Lac” och jämför det med slottet som finns i samma stad. 

Besöker du idag Stockholm kan du kolla på Söderhallarna, som är en postmodern byggnad i Sverige. Vi har även Bofills båge, vilket Ricardo Bofill ritade efter en arkitekttävling han blev inbjuden till. Södra stationsområdet är också inom postmodern arkitektur och vi har flera andra byggnader utspridda i landet som har denna stil. Postmodern arkitektur går att hitta runt om i hela världen där USA ligger först på listan med mest byggnader, tillsammans med Storbritannien på andra plats.  

Kännetecken på postmodern arkitektur

Du kan känna igen postmodern arkitektur på byggnader som fokuserar på att förändra något drastiskt, men som fortfarande har tidigare arkitektur i åtanke. Det kan handla om att dekorera om eller förvandla något, men fortfarande använda historien som grundbotten eller utgångspunkt inom husritningen.

Inom Sverige kunde vi se förändringen från att ändra färgen på våra hus till mer färggranna färger, eller mer fantasifulla byggnader och husritningar. Många postmoderna arkitekturen idag gillar att väcka folks intresse och reaktioner, men samtidigt behålla det traditionella och det historiska inom det som ändras. Tänk dig böjda väggar, fönster som inte är symmetriska och allt däremellan!