Källare

6 tips för att inreda din källare

Det kan vara svårt att inreda sin källare på ett snyggt och effektivt sätt, oavsett källarens storlek. Mer specifikt är det viktigt att man gör det mesta av det källarutrymme man förfogar över, utan att källaren exempelvis blir för trång eller designmässigt undermålig.   Vad ska du använda källaren till? Innan du inreder din källare måste du kunna svara på vad utrymmet ska användas till. Ska det finnas plats för ett lekrum för barnen? Ska du placera en tv för …

Read More6 tips för att inreda din källare